Kurumsal

Kurumsal

Firmamız Hakkında

Kurulduğu günden bu yana kaliteyi ve güveni esas alan şirketimiz her geçen gün büyüyerek hizmette kalite ve güven esasına dayanarak büyümeyi hedeflemektedir. Tasarımlarında farklılıga ve yenilikçi olmaya büyük özen gösteren RİVİSTA MOBİLYA kalite ve farklılığıyla da aranan bi marka olma yolunda ilerlemektedir.


Vizyonumuz;
İnsanı ve aileyi ön planda tutarak, müşterilerimizin memnuniyetini; onların yaşam stillerine uygun, farklı, ve ekonomik mallar üreterek, yüksek hizmet kalitesi anlayışı ile sunmaktır.


Misyonumuz;
Sunduğumuz hizmetlerde, üretimden, müşteri iletişimine kadar, bütün aşamalara global standartları yerleştirerek bir dünya markası yaratmak ve mobilya sektörünün lideri olarak gelecekte de müşteri ihtiyaçlarını yüksek hizmet kalitesinde karşılamaktır.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

-İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek, sürekli iyileştirme için standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemeyi,

-İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,

-Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmasını ve tüm personel tarafından ortak sorumluluk olarakbenimsenmesini,

-Sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak iş sağlığı ve güveliğini en üst düzeye çekmeyi,

-Tüm çalışanlarla beraber stajyer, ziyaretçi ve alt yüklenici firma personelinin uygulama ve gelişimine katkı sağladığı güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,

-İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin belirlendiği yönetim gözden geçirme çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.


Kalite ve Çevre Politikamız;

 Müşteri beklentileri ve memnuniyetine yönelik sürekli iyileştirme, geliştirme, planlamak ve uygulamak için stratejiler belirlemenin benimsenmesi ve sürekli iyileşme sağlayacak şekilde çalışmayı taahhüt etmektedir. Uygulanabilir şartların karşılanması için taahhüt içermektedir.

 Çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek, çevrenin korunması,iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesi ile yasal ve diğer şartlar ve mevzuata uygunluk sağlayabilmek için sürekli gelişmeyi taahhüt etmektedir.